M.SC Part I - 21-22
1st Merit ListStudent NameCourse 

SHINDE RASIKA PRADEEP SHALINI Part1  
BHARTI SONAM KANTA LAL PUSHPA Part1  
SINGH NIKESH SHIVKUMAR SONADEVI Part1  
ANSARI MS. TAYYABA SALEEM AHMED JAHIDA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
KAKADE PRITESH PRABHAKAR POOJA Part1  
SAWANT SEJAL MADAN SAVITA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
VISHE VISHAL KAMALAKAR ANITA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
JADHAV SAYALI SANDIP SUNITA Part1  
CHAVAN RAHUL SHIVAJI SHANTABAI Part1  
MANJI ALISA SAJID NILOFER Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
WALLA SAGAR RAMESHBHAI DAKSHA Part1  
PASI SIYA PRAHALAD RADHA Part1  
YADAV PRIYANKA RAJBAHADUR SHEETALA Part1  
KONGERE RAKESH EKNATH RANJANA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees