M.Com Part I - 21-22
2nd Merit ListStudent NameCourse 

Rane Rasika Maruti part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
KORATKAR POONAM SURESH part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
Biramane Omkar Rajaram part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
PINGALE SHWETA SHAHAJI part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
SINGH SHALINI JAGDISHPRASAD SINGH part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
KUMAVAT NEHA BHAVARLAL part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
MISHRA PRIYA DEVI DINESH kumar part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
PANJWANI KRISHNA RAJA part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
HEGDE RAMITHA RAMESH part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
MERIYAM SHAJI LIYHA SHAJI part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
Yadav Rajesh Shankar part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
SHINDE MADHURI RAJU part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
Singh Jayesh Babulnath part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
Pathak Vishakha Arvind part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
Veeraseva Soumya Mani part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
KONAR INDIRA ARUMUGAM part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
MOHANRAJ JOHN SATHYARAJ part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
Gupta Rohan Rajesh part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
Ms. SELINA MERCY KANAGARAJ KANAGARAJ part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
MUDHALIYAR MONICA SAMPATH part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
BAMANE SHUBHADA MANOHAR part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
SAITAWDEKAR NAMRATA PRADEEP part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
YADAV NACHIYAR VANAMAMALAI part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
DLEMOS ZENITA JOHN ZENITA JOHN PAUL part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
PASAD MEET RAJESH part1 Pay Full fees || Pay Part fees