M.SC Part I - 21-22
2nd Merit ListStudent NameCourse 

DOHARE MANISH KUMAR UDAY SINGH SANDHYA Part1  
BHALKE NIKHIL ARUN ARUNA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
PADWAL SHUBHAM MADHUKAR LILA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
ANDADE BHAVESH PANDURANG SUREKHA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
SAPALE MAYUR GOVIND SHRADDHA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
SALGAONKAR TEJASWINI MANGESH MANALI Part1  
THORAT SHRUTI SHASHIKANT DHANASHRI Part1  
DABHANE GAURI UMESH MOHINI Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
SINGH ALKA RAMPRAKASH ASHA Part1