M.SC Part II - 21-22Student NameCourseFees

AWATE SAMEER BABAN SUNITA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
CHAUBEY PRANJAL LALCHAND SADHANA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
CHAUDHARI ANIL RAJU MANGAL Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/CHORGE MANJUSHA ARVIND SUGANDHA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
DALVI SURAJ SONAJI SUJATA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/KHAN AYESHA RAIS AHMED NAZREEN Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/MAHADIK PRERANA JITENDRA ASHA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/MAHATE TEHSEEN FAIROZ HEENA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/NAKTI NAMRATA PRAKASH PRIYANKA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
PADEKAR HRISHIKESH GAUTAM DARSHANA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/PATIL PRANALI ANIL DEEPA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/PAWAR SNEHA ANKUSH VAISHALI Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/SAWANT NIKITA BABURAO ARCHANA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/SINGH ASTHA SATISH SUSHMA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/SINGH JANKI KANHAIYA USHA DEVI Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/SONAWANE BHAIRAVI SUDHAKAR MANDA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/TIWARI ANKITA MANOJKUMAR RENU Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
VEER KIRAN MAHESH MAYURI Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
/YADAV PRIYA RAMAPATI SUSHILA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees
PRAJAPATI MANDEEP RAMJIT SEETA Part2 Pay Full fees || Pay Part fees